Doe vrijwilligerswerk en help

Veel mensen hebben het al een keer gedaan; vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is werk verrichten voor iemand anders zonder dat je er zelf iets aan verdient. Het is dus een altruïstische bezigheid. Je kunt op meerdere manieren vrijwilligerswerk doen. Zo is er georganiseerd vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld de vrijwillige brandweer. Ook is er vrijwilligerswerk voor wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld na een natuurramp. Als je veel vrijwilligerswerk doet, wordt dat gezien als een positieve eigenschap die laat zien dat je je inzet voor anderen zonder daar zelf beter van te worden. Je kunt ook vrijwilliger worden omdat je op zoek bent naar een baan. Door een tijd vrijwilligerswerk te doen binnen je vakgebied, heb je meer kans dat je daarna wordt aangenomen. Je vaardigheden op dat gebied breid je namelijk uit door vrijwilligerswerk te doen.

De geschiedenis van vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een relatief nieuw concept. Vroeger, in de zeventiende en achttiende eeuw, sloeg het eigenlijk alleen op militairen. Je ging vrijwillig in militaire dienst en was dus een vrijwilliger in het leger. Pas in de negentiende eeuw begon het woord de betekenis te krijgen die we er nu mee associëren. Door een aantal gebeurtenissen, bijvoorbeeld door de Burgeroorlog en een grote overstroming, gingen mensen die er niet door getroffen waren hun krachten bundelen om de getroffenen te helpen. In deze periode werd ook het Rode Kruis opgericht, een vrijwilligersorganisatie voor medische hulp. In de twintigste eeuw zetten vrijwilligers zich met name in tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Vrijwilligerswerk door studenten

Er zijn een aantal soorten vrijwilligerswerk te onderscheiden. Een veelvoorkomende vorm van vrijwilligerswerk is vrijwilligerswerk door studenten die daarmee studiepunten kunnen verdienen. Ze leren dus iets nieuws, namelijk datgene waar ze vrijwilligerswerk in doen, en daarnaast helpen ze mensen. Op deze manier worden jonge mensen geïntroduceerd in de wereld van het vrijwilligerswerk, wat natuurlijk een goede basis is voor de rest van hun leven. Ze zullen op die manier gemotiveerder zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen als ze volwassen zijn dan wanneer ze dat in hun studie niet gedaan hadden.

Leren door vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt soms niet alleen gedaan om anderen te helpen, soms is het hoofddoel ook om zelf ervan te leren en nieuwe vaardigheden op te doen. Dit is typisch een vorm van vrijwilligerswerk waarbij het niet ongebruikelijk is dat je wel betaald krijgt. Dat komt doordat je iets nieuws leert, waardoor een bedrijf later veel geld aan je kan verdienen door de kennis die je hebt opgedaan. Om je te motiveren om daadwerkelijk die vaardigheden te gaan leren, krijg je vaak een vergoeding voor de tijd die je erin steekt.

Vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden

Een heel populaire vorm van vrijwilligerswerk onder jongeren is vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden. Jongeren nemen massaal een tussenjaar om te helpen met huizen bouwen in Afrika of Engelse les te geven in India. Deze vorm van vrijwilligerswerk is met name bedoeld om nieuwe vaardigheden op te doen en kennis te vergaren over onderwerpen die in de Westerse wereld nauwelijks aan bod komen. Daar tegenover staat dat de plaatselijke samenleving geholpen wordt door de kennis die je als jongere hebt.

Virtueel vrijwilligerswerk en micro-vrijwilligerswerk

Virtueel vrijwilligerswerk is het gebruik maken van internet om mensen bij te staan en te assisteren. Ze zijn dus niet aanwezig bij de mensen die ze helpen. Een veelvoorkomende vorm van virtueel vrijwilligerswerk is online bijles geven aan scholieren. Dat gaat allemaal via het internet. Dan is er nog micro-vrijwilligerswerk, wat ongeveer hetzelfde is als virtueel vrijwilligerswerk; het gaat ook via het internet en je helpt mensen bij kleine taken. Het verschil tussen deze twee is dat je voor micro-vrijwilligerswerk geen toelating hoeft te doen van tevoren en bij virtueel vrijwilligerswerk wel.

Vrijwilligerswerk voor het milieu en bij rampen

Vrijwilligerswerk voor het milieu gaat vooral over het informeren van mensen over hoe ze het milieu minder kunnen vervuilen. Daarnaast zetten deze vrijwilligers zich vaak in bij het opruimen van natuurgebieden, bijvoorbeeld door afval van het strand af te halen et cetera. Vrijwilligerswerk bij rampen is een vorm van vrijwilligerswerk waar in korte tijd veel mensen nodig zijn om iets in zijn oude staat te herstellen. Een voorbeeld hiervan is een orkaan of tsunami die veel schade achterlaat. Om die schade te herstellen en het getroffen gebied opnieuw op te bouwen, zijn er veel vrijwilligers nodig.

Vrijwilligerswerk op scholen

Vrijwilligerswerk op scholen wordt met name gedaan in ontwikkelingslanden en landen die niet genoeg geld hebben om een goed onderwijssysteem met goede leraren op te zetten. Om de kinderen in dat land toch een goede toekomst te bieden, kunnen leraren uit Westerse landen naar deze scholen komen om daar vrijwillig les te geven. Ook als je geen leraar bent of net je opleiding afgerond hebt, kun je hier les komen geven. Op die manier bouw je je cv op en heb je meer kans om in je eigen land een goede baan te vinden.

Vrijwilligerswerk vanuit bedrijven

Bij sommige bedrijven staat vrijwilligerswerk hoog in het vaandel. Daarom zijn er bedrijven die hun werknemers een aantal uren in het jaar vrij geven om vrijwilligerswerk te doen. Deze uren worden gewoon doorbetaald door het bedrijf, waardoor de drempel voor de werknemers heel laag is om vrijwilligerswerk te gaan doen. Op die manier laat je zien dat je betrokkenheid bij de wereld belangrijk vindt en dat graag uitdraagt. Ook de verliezen die je dan als bedrijf leidt omdat er tijdelijk niet gewerkt kan worden, laten zien dat je als bedrijf vrijwilligerswerk belangrijker vindt dat winst maken.

Vrijwilligerswerk in de gemeenschap

Om vrijwilligerswerk te doen, hoef je niet helemaal naar het buitenland. Je kunt ook in de gemeenschap waar je woont vrijwilligerswerk doen. Dat kan bestaan uit allerlei dingen, bijvoorbeeld op bezoek gaan bij eenzame ouderen in een bejaardentehuis, schoolkinderen helpen met oversteken op een drukke weg of helpen met het opknappen van een huis wat vernield is door een storm. Vrijwilligerswerk in de gemeenschap draagt bij aan een veilige buurt waar iedereen elkaar kent en elkaar te hulp wil schieten. Vrijwilligerswerk is dus heel bereikbaar voor iedereen.